Vị Lai Du Lạc Trường

Vị Lai Du Lạc Trường

Tác giả
Thể loại
Lượt xem
22
Trạng thái
Đang ra
Số Chương
428
Cập nhật
2023-05-15 11:37:52
Nguồn
Tàng Thư Viện
Giới thiệu truyện

"Đây là chân thật nhất, tân tiến nhất VR! So với ta mua qua, thể nghiệm qua tất cả VR kính mắt đều mạnh hơn trăm lần, nghìn lần!"

"4K nhận thức màn hình? Cao tinh độ đà loa nghi? Ánh mắt theo dõi công năng? 120 độ thị giác toàn bao trùm? Tại trước mặt nó đều không đáng giá nhắc tới!"

"Loại kia kích thích, loại kia hùng vĩ, loại kia thân lâm kỳ cảnh, trừ phi ngươi tự mình thể nghiệm qua mới biết được, mà lại ta cam đoan ngươi thể nghiệm một lần liền sẽ yêu loại cảm giác này, còn sẽ muốn thể nghiệm lần thứ hai! Lần thứ ba! Thậm chí nhiều hơn lần!"

"Quá mỹ diệu! Thật bất khả tư nghị! Đây là ta nhân sinh ngoài ý muốn nhất một lần kinh lịch, Nhật Bản c hồng cực xe bay, nước Mỹ kinh Đa-ca cùng nó đều vô pháp so sánh!"

Danh sách chương