Giới thiệu truyện

Tề Vân thành xuyên qua đến Đức Vân Xã, trở thành lão Quách đệ tử!

Cẩn trọng học tập tướng thanh mấy năm sau!

Lại không nghĩ rằng Cương Ti tiết một ngày này, bởi vì Hà Vĩ mất tích ngoài ý muốn đảo nhị cứu tràng.

Lên đài lúc thức tỉnh hệ thống, thu hoạch được hoàn mỹ khống tràng năng lực.

Vì giữ lại người xem, Tề Vân thành mở ra trên đài vô lớn nhỏ, dưới đài lập mộ mới sáo lộ!

Tề Vân thành: "Đừng đề cập, sư phụ ta gọi là một cái hắc, cùng than đá đặt ở cùng một chỗ ngươi đều không phân rõ ai là ai!"

"Nhất là lần trước mất điện, ta đã nhìn thấy một loạt răng nhỏ tung bay ở không trung."

Người xem: "Ha ha! Lại đến một cái!"

"Lại đến một cái lại thế nào rồi? Ta sợ hắn? Ta nói là tướng thanh, hắn cũng thế, đến, Cương tử, lên đài nói một cái "

. . .

Dưới đài!

Quách Đắc Cương tiếu trục nhan khai tìm xẻng đi!
------------------------------------------------
PS: 1vs1 Main có hệ thống nhưng vẫn chuyên tâm hoc tập rèn luyện kỹ năng chuyên môn, bàn tay vàng không to.