Trực Bá Toán Mệnh: Ngã Chấn Kinh Liễu Toàn Võng!

Trực Bá Toán Mệnh: Ngã Chấn Kinh Liễu Toàn Võng!

Tác giả
Thể loại
Lượt xem
9
Trạng thái
Đang ra
Số Chương
290
Cập nhật
2023-05-16 13:41:35
Nguồn
Tàng Thư Viện
Giới thiệu truyện

“Đại sư, ta tưởng trắc nhân duyên.” Một vị thành công nhân sĩ đắc chí vừa lòng nói.

“Thủy hữu, bần đạo ăn ngay nói thật, cho ngươi trắc nhân duyên, chính là ở hại người khác a! Ngươi đều không được!” Tề Thành lắc đầu nói.

“Đại sư, ngươi giúp ta nhìn xem, ta phải gả người như thế nào? Ta đều không có gặp qua hắn đâu.”

“Thủy hữu, ta ăn ngay nói thật, ngươi phải gả chỉ sợ không phải người!”

Tề Thành cầm lấy di động, một kiện báo nguy, đã là thời nào mà còn dám chơi phong kiến mê tín!

Hình a, tiểu nhật tử càng ngày càng có phán đầu.

Danh sách chương