Thần Hào Tòng Xuy Ngưu Nạp Thuế Khai Thủy

Thần Hào Tòng Xuy Ngưu Nạp Thuế Khai Thủy

Thể loại
Lượt xem
6
Trạng thái
Đang ra
Số Chương
50
Cập nhật
2023-05-14 20:17:38
Nguồn
Tàng Thư Viện
Giới thiệu truyện

Khoác lác hữu dụng không? Đương nhiên vô dụng, đó là bởi vì khoác lác không cần nộp thuế.

Lý Thiên Vũ đột nhiên trở thành "Khoác lác nộp thuế hệ thống" chủ ký sinh, hết thảy liền trở nên không giống nhau.

Bời vì, chỉ có hắn khoác lác, cần nộp thuế...

Lý Thiên Vũ: Ta tại Đế Đô Tam Hoàn có một bộ phòng!

Hệ thống: Mời nộp thuế 6000 nguyên, liền có thể đạt được Đế Đô Tam Hoàn nơi ở một bộ.

Lý Thiên Vũ: Ta có một chiếc Porsche Cayenne.

Hệ thống: Mời nộp thuế 850 nguyên, liền có thể đạt được một chiếc Porsche Cayenne cao phối xe hình.

Lý Thiên Vũ: Ta là thương nghiệp tinh anh!

Hệ thống: Mời nộp thuế 58000 nguyên, liền có thể đối chủ ký sinh tiến hành toàn phương vị tố chất đề bạt

Danh sách chương