Giới thiệu truyện

Sakakibara Tanoshi, gia trụ Tokyo khu Shinjuku Kandagawa khu dân cư.

Có được một cái seiyuu muội muội, một cái hệ thống.

Nhưng mà thân là nhà trong trưởng tử hắn, sớm đã tại tuổi nhỏ lúc phụ thân chạy trốn tình huống dưới, luyện thành nhân sinh vĩnh viễn chỉ có thể dựa vào mình tư tưởng dấu ấn.

Hiện tại, hệ thống thế mà muốn mình dựa vào hết ăn lại nằm muội muội sống qua. . .

Đồ bố thí!

—— —— ——

(chữ mấu chốt: Luyến ái thường ngày, Tokyo, song tử, hệ thống)

Danh sách chương