Phong Liễu Ba, Nhĩ Quản Giá Khiếu Thực Tập Luật Sư (Điên Rồi, Ngươi Gọi Đây Là Luật Sư Thực Tập)

Phong Liễu Ba, Nhĩ Quản Giá Khiếu Thực Tập Luật Sư (Điên Rồi, Ngươi Gọi Đây Là Luật Sư Thực Tập)

Tác giả
Thể loại
Lượt xem
61
Trạng thái
Đang ra
Số Chương
545
Cập nhật
2023-05-16 13:59:25
Nguồn
Tàng Thư Viện
Giới thiệu truyện

Đại luật sư Trương Thiên Thắng, hình sự luật sư biện hộ, hành nghề hơn 30 năm đánh thắng siêu 2000 trận tố tụng kiện cáo, giúp vô số đại phú hào thoát tội, kiếm lấy mấy trăm triệu thân gia. Trạm ở trên tòa án hắn , khiến cho người nghe tin đã sợ mất mật, không rét mà run.

Nhưng bởi vì một trận ngoài ý muốn, linh hồn của hắn phụ thân tại song song thời không Lam Tinh học sinh Luật Trương Vĩ trên thân.

Từ nay về sau, học sinh Luật Trương Vĩ, biến thành chiến vô bất thắng đại luật sư!

Mà lần này, dưới sự trợ giúp của Hàm Hàm (Ngu ngơ) nào đó, hắn cũng từ lãnh khốc vô tình đại luật sư Trương Thiên Thắng, dần dần biến thành có tình có nghĩa tốt luật sư Trương Vĩ.

Danh sách chương