Overwatch Nhập Xâm Comic

Overwatch Nhập Xâm Comic

Thể loại
Lượt xem
10
Trạng thái
Đang ra
Số Chương
128
Cập nhật
2023-05-15 15:26:27
Nguồn
Tàng Thư Viện
Giới thiệu truyện

Người giàu có dựa vào khoa học kỹ thuật, người nghèo dựa vào biến dị.

Lý Duy xuyên qua đến nguy hiểm thế giới Marvel, giải tỏa Overwatch hệ thống.

Hóa thân Soldier 76 cùng Captain America kề vai chiến đấu.

"Ta một người chính là một chi quân đội."

Hóa thân Hanzo cùng Hawkeye luận bàn tiễn kỹ.

"Ryuu Ga Waga Teki Wo Kurau!"

Hóa thân Pharaoh chi ưng cùng Iron Man oanh tạc Hydra căn cứ.

"Thiên hàng chính nghĩa!"

The Avengers, Age of Ultron, Infinite War. . .

Đây là một cái giao hàng tiểu ca tại thế giới Marvel gây sự tình cố sự.

Danh sách chương