Ngã Thị Điện Ảnh Lý Đích Đại Ác Nhân

Ngã Thị Điện Ảnh Lý Đích Đại Ác Nhân

Thể loại
Lượt xem
29
Trạng thái
Hoàn Tất
Số Chương
377
Cập nhật
2023-05-15 05:04:23
Nguồn
Tàng Thư Viện
Giới thiệu truyện

Ta qua lại ở các đại kinh điển truyền hình bên trong, khanh cha chính là, ta chỉ có thể làm cái kẻ ác!

Kẻ ác có kẻ ác nguyên tắc, giết người, thu được kẻ ác kinh nghiệm, thăng cấp, thực hiện nguyện vọng! Mà nguyện vọng của ta là cái gì? Chưởng khống mỗi cái Thế giới? Đẩy ngã mỗi cái Thế giới muội tử? Không...

Kỳ thực, ta chỉ là muốn làm người tốt!

Ta từ công phu bên trong sâm ca bắt đầu, mà ta kết thúc, để cho ngươi tới chọn chọn!

sách này đã ký kết, tuyệt không thái giám, tuyệt không đuôi nát, xin yên tâm thu gom!

Danh sách chương