Học Bá Từ Thay Đổi Bắt Đầu (Học Bá Tòng Cải Biến Khai Thủy)

Học Bá Từ Thay Đổi Bắt Đầu (Học Bá Tòng Cải Biến Khai Thủy)

Thể loại
Lượt xem
5
Trạng thái
Đang ra
Số Chương
16
Cập nhật
2023-05-14 19:36:14
Nguồn
Tàng Thư Viện
Giới thiệu truyện

Hệ thống: “Ký chủ não vực khai phá trình độ không đủ, đi học lại đi!”

Trần Chu: “Không đi được không?”

Hệ thống: “Không đi liền phải biến ngu ngốc!”

Trần Chu: “Học lại có chỗ tốt gì?”

Hệ thống: “Khảo cái hảo đại học, liền đưa ngoại quải hệ thống nga.”

Trần Chu: “......”

Đây là một cái bị hệ thống buộc thay đổi chính mình, nỗ lực cầu học, không ngừng học tập chuyện xưa.