Frank Sướng Du StarCraft

Frank Sướng Du StarCraft

Tác giả
Thể loại
Lượt xem
5
Trạng thái
Đang ra
Số Chương
46
Cập nhật
2023-05-15 05:07:43
Nguồn
Tàng Thư Viện
Giới thiệu truyện

Đây là lấy từ tức thì chiến lược trò chơi đỉnh chi tác « StarCraft » trong đích bối cảnh chuyện xưa, chuyện xưa lấy "Flank " thị giác tới miêu tả này ba hoàn toàn bất đồng chủng tộc ở Koprulu tinh khu phân tranh.

Đây là một tấm to lớn Tinh Tế sử thi, kính thỉnh mong đợi. . .

Đến đây đi! Thân ái quốc hữu nhóm, đánh Tinh Tế đánh mệt mỏi tựu xem một chút này làm người ta vỗ án tán dương Tinh Tế bối cảnh chuyện xưa a!

.

Ps1: quyển sách này không phải là Tinh Tế hệ thống lưu, Trùng tộc lưu các loại, viết chính là tinh khiết trò chơi bối cảnh chuyện xưa.

Ps2: chỉ lần này, vì kỷ niệm cái này 15 năm qua như cũ bốc lửa toàn cầu tức thì chiến lược đỉnh chi tác.

Danh sách chương