Flash: The Lighning Knight

Flash: The Lighning Knight

Thể loại
Lượt xem
44
Trạng thái
Hoàn Tất
Số Chương
681
Cập nhật
2023-05-15 14:08:03
Nguồn
Tàng Thư Viện
Giới thiệu truyện

Tiến sĩ Wells không để ý đến Lâm Lập, tiếp tục nói.

"Cùng ngày máy gia tốc hạt... Sau đó nổ tung, hình thành một cỗ bão tố, rất không may, lôi điện hướng ngươi cùng Barry Allen đánh xuống, sau đó các ngươi được đưa vào bệnh viện, về sau bởi vì bệnh viện lầm xem bệnh cùng điện lực trục trặc các loại nguyên nhân, ta đem ngươi cùng Barry Allen nhận được phòng thí nghiệm S.T.A.R."

"Máy gia tốc hạt nổ tung!"

"Barry Allen!"

Lâm Lập đầu 'Ông' chấn động một chút, chuyện phát sinh cùng cái tên này để hắn không dám tin.

List truyện đang làm.
http://www.tangthuvien.vn/forum/showthread.php?t=144167

Danh sách chương