Cửu Châm Thần Y

Cửu Châm Thần Y

Tác giả
Thể loại
Lượt xem
19
Trạng thái
Hoàn Tất
Số Chương
292
Cập nhật
2023-05-16 15:09:57
Nguồn
Tàng Thư Viện
Giới thiệu truyện

Phàm muốn trở thành đại y, phải am hiểu ( Tố Vấn), ( Giáp Ất), ( Hoàng Đế Châm Kinh), Minh Đường Lưu Chú, mười hai kinh mạch, Tam Bộ Cửu Hầu, lục phủ ngũ tạng, biểu lý khổng huyệt, bản thảo dược đối, Trương Trọng Cảnh, Vương Thúc Hòa, Nguyễn Hà Nam, Phạm Đông Dương, Trương Miêu, Cận Thiệu các loại chư bộ kinh phương, cũng tu tinh thục, như thế chính là được vì đại y.

Đã hoàn thành ( thiên tài danh y) , ( thực tập thần y) , (( nhà nông tiên khuyển)), ( ngư sắc nhân sinh)

Danh sách chương