Giới thiệu truyện

Ma tộc thánh nữ gặp rủi ro, ngoài ý muốn phụ thân chính đạo tông môn đại sư huynh.

Vị đại sư huynh này, người đưa ngoại hiệu nghĩa bạc vân thiên tiểu lang quân, thích làm việc thiện Trương thiện nhân. Phẩm tính thuần lương, nhún nhường lễ độ, hiếu kính sư trưởng, hữu ái đồng môn, quả thật chính đạo mẫu mực.

Cái thế giới này, chỉ có một ma nữ biết đại thiện nhân mặt mũi thực.

"Cái này Ma tộc ta không làm, đổi hắn tới. . ."

==================================================================================
Độc giả ủng hộ tinh thần cho converter bằng cách tặng phiếu hoặc chuyển vào Momo sdt 0904539140, hay bank 0071001157850 - Vietcombank. Mỗi 1 phiếu hay chỉ 1 d cũng là 1 sự động viên rất lớn để converter tiếp tục trốn vợ up truyện! Đa tạ!

Danh sách chương