Tên Truyện Tác Giả Số Chương
Thần Đạo Đan Tôn Cô Đơn Địa Phi 5300 chương
Đế Bá Yếm Bút Tiêu Sinh 5060 chương
Linh Vũ Thiên Hạ Vũ Phong 5024 chương
Kiếm Đạo Độc Thần Lục Đạo Trầm Luân 3923 chương
Phi Thiên Dược Thiên Sầu 3913 chương
Vạn Cổ Chí Tôn Thái Nhất Sinh Thủy 3767 chương
Một Thai Hai Bảo: Giám Đốc Hàng Tỉ Yêu Vợ Tận Xương Hoa Dung Nguyệt Hạ 3670 chương
Quan Thuật Cẩu Bào Tử 3662 chương
Độc Tôn Tam Giới Lê Thiên 3613 chương
Vô Tận Đan Điền Hoành Tảo Thiên Nhai 3610 chương
Thiên Đạo Đồ Thư Quán Hoành Tảo Thiên Nhai 3457 chương
Vô Thượng Sát Thần Tà Tâm Vị Mẫn 3254 chương
Y Đạo Quan Đồ Thạch Chương Ngư 3132 chương
Vũ Luyện Điên Phong Mạc Mặc 2897 chương
Đế Tôn Thạch Trư 2876 chương
Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân Thanh Tử 2861 chương
Bắc Tống Phong Lưu Nam Hi 2792 chương
Bí Thư Trùng Sinh Bảo Thạch Tiêu 2771 chương
Đại Đạo Độc Hành Vụ Ngoại Giang Sơn 2753 chương
Thí Thiên Đao Tiểu Đao Phong Lợi 2721 chương