Thiên Sư Không Làm Huyền Học

Thiên Sư Không Làm Huyền Học

Tác Giả : Thời Bất Đãi Ngã

Số Chương : 46 chương

Đam Mỹ Huyền Huyễn

Trước khi sư phụ của Phượng Tiêu chết đã bảo hắn xuống núi tìm một công việc, ông nghiêm túc dặn dò Phượng Tiêu, sau khi xuống núi phải tuân thủ luật pháp, người dưới núi đều tin tưởng khoa học, không mê tín. Phạm vi của mê tín bao quát nhưng không giới hạn trong xem bói, vẽ bùa, bắt quỷ, trừ yêu, luyện đan, sử dụng thuật pháp súc địa thành thốn, v.v…

Phượng Tiêu an táng cho sư phụ xong rồi xuống núi, hắn đứng dưới núi có phần chán nản, bởi vì những thứ hắn biết đều thuộc về mê tín.

Cố Lâm Tĩnh trời sinh linh thể, vốn là hạt giống tốt để tu luyện nhưng kinh mạch tắc nghẽn, lục khiếu không thông, không có cách nào tu thành, linh thể trở thành cơ thể đại bổ quỷ yêu muốn ăn, ngặt nỗi trong xương cốt y có hung thần, quỷ yêu lại không dám đến gần. Cố Lâm Tĩnh đã lớn từng này, gặp qua vô số Thiên Sư, y cảm thấy trâu bò nhất là Phượng Tiêu. Người này có thể vừa rải bùa đầy trời trói yêu vừa nắm Thiên Lôi quyết chém quỷ, vừa dáng vẻ trang nghiêm giáo dục chúng sinh đừng mê tín, mê tín không có tương lai.

Vai chính: Phượng Tiêu x Cố Lâm Tĩnh | Vai phụ: Cố Quân Dịch, Liễu Tiếu Thiên

Hiện đại, linh dị thần quái, ngoài ngơ ngơ trong super mỹ thiên sư công x với người khác lạnh nhạt với công siêu nồng nhiệt anh tuấn tổng tài thụ

huyền học: trào lưu triết học duy tâm do Hà Yên, Vương Bật thời Ngụy Tấn sáng lập bằng cách nhào nặn tư tưởng Lão Trang và tư tưởng Nho gia...............

DANH SÁCH CHƯƠNG

    1 / 1

    BÌNH LUẬN