Thiên Cơ Diệu Thám

Thiên Cơ Diệu Thám

Tác Giả : Khoáng Hải Vong Hồ

Số Chương : 250 chương

Trinh Thám Trọng Sinh Đô Thị

Cao thủ lừa đảo trọng sinh thành tổ trưởng tổ trọng án, dựa vào kỹ năng phá án tài tình của mình mà trở thành Thiên Cơ Diệu Thám.

DANH SÁCH CHƯƠNG

    1 / 6

    BÌNH LUẬN