Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân

Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân

Tác Giả : Thanh Tử

Số Chương : 3600 chương

Linh Dị Huyền Huyễn Đô Thị

Số chương: 1041 chương
Dịch: Rjnpenho, Thanhmai3883, Thành Đạt, Hoàng Mạnh
Biên: Rjnpenho, Thành Đạt

Diệp Thiếu Dương vốn là một Mao Sơn tróc quỷ nhân, dũng cảm tiến vào đô thị, gặp người đấu người, gặp quỷ đấu quỷ, gặp yêu đấu yêu, gặp hồ đấu hồ...

Tương tây Thi vương, Tà Thần bất tử, điệp tiên hung linh, tứ phương quỷ khấu.

Nữ minh tinh nuôi tiểu quỷ, công chúa hoàng thất hút máu, nữ giám đốc là hồ yêu,...

Thi triển Mao Sơn thần thuật, đánh lui tất cả,...

DANH SÁCH CHƯƠNG

    1 / 73

    BÌNH LUẬN