Hàn Vân Trọng Sinh

Hàn Vân Trọng Sinh

Tác Giả : Hảo Tiên Sinh

Số Chương : 50 chương

Trọng Sinh Đô Thị Tiên Hiệp

Hàn Vân gặp bất trắc ngã xuống, " Ác giả ác báo " vốn tưởng rằng mọi chuyện kết thúc tại đây, ai ngờ hắn vẫn được luân hồi, là trời cao muốn hắn đền bù tội lỗi sao?
- Cảnh Giới:
Luyện Khí 
Trúc Cơ 
Kim Đan 
Nguyên Anh
...

DANH SÁCH CHƯƠNG

    1 / 2

    BÌNH LUẬN