Giám Ngục Của Cậu

Giám Ngục Của Cậu

Tác Giả : Tửu Ngọc

Số Chương : 15 chương

Đoản Văn Sủng Phương Tây Đam Mỹ Đô Thị

Bạn đang đọc truyện Giám Ngục Của Cậu của tác giả Tửu Ngọc. Công nhu nhược, ý chí sống mãnh liệt x thụ là giám ngục biến thái cực kì, bề ngoài lãnh khốc vô tình nhưng chỉ đối tốt với công

Văn kiểu hận đời, có chút ngược công, bảo đảm sủng công, cam đoan sủng công, chắc chắn sủng công (chuyện quan trọng phải nói ba lần)

Có thể công sẽ không yêu thụ.

BÌNH LUẬN