Dù Tương Phùng Cũng Chẳng Nhận Ra

Dù Tương Phùng Cũng Chẳng Nhận Ra

Tác Giả : Quỷ Sửu

Số Chương : 100 chương

Sủng Ngược Cổ Đại Đam Mỹ Tiên Hiệp

Văn Án:

Bạn đang đọc truyện Dù Tương Phùng Cũng Chẳng Nhận Ra của tác giả Quý Sửu. Truyện có ba Couple thúc đẩy cốt truyện

Thiên Tình x Lâm Tử Sơ (tình thâm nghĩa trọng, quyết chí không đổi, thông báo tình cảm sớm nhất)

Phượng Chiêu Minh x Bách Nhẫn (ngược luyến tình thâm, XOOX trước nhất, HE trễ nhất)

Văn Nhân Thiều x Hứa Vọng Văn (đi con đường yêu thầm, tình cảm giương cung mà không bắn, bộc phát ra tới liền HE)

BÌNH LUẬN