Decade Tối Thượng Hệ Thống

Decade Tối Thượng Hệ Thống

Tác Giả : Taosat

Số Chương : 150 chương

Hệ Thống Xuyên Không Đô Thị

Kadoya Tsukasa:"Ta chỉ là một cái đi ngang qua Kamen Rider mà thôi.

Diệt Thiên:"Ta chỉ là một kẻ hủy diệt thế giới mà thôi.

Kadoya Tsukasa:...

DANH SÁCH CHƯƠNG

    1 / 4

    BÌNH LUẬN