Chàng Rể Quyền Thế

Chàng Rể Quyền Thế

Tác Giả : N-H

Số Chương : 3250 chương

Đô Thị Ngôn Tình

Bùi Nguyên Minh ở rể, ba năm trôi qua chẳng khác gì súc vật, bị dè bĩu coi khinh, bị làm nhục sai bảo.

Bỗng một ngày, có một người tìm anh và nói: "Cậu cả, Bùi thị có chuyện rồi, mời cậu trở lại chủ trì đại cục."

Anh từ phế vật lật mình thành người thừa kế tỷ đô.

BÌNH LUẬN