Bích Huyết Kiếm

Bích Huyết Kiếm

Tác Giả : Kim Dung

Số Chương : 26 chương

Kiếm Hiệp

Cuối đời nhà Minh, triều đình mục nát, gian thần hoành hành, dân tình thống khổ. Viên đại tướng quân bị tên thái giám gian tặc Ngụy Trung Hiền hãm hại mà thác oan. Các bộ tướng của ông hết lòng phụ tá con ông là Viên Thừa Chí, ước một ngày nào đó giang sơn sẽ yên bình trở lại.

DANH SÁCH CHƯƠNG

    1 / 1

    BÌNH LUẬN