Bánh Răng Thời Đại

Bánh Răng Thời Đại

Tác Giả : Tâm Duyên

Số Chương : 26 chương

Huyền Huyễn Dị Giới

Thời đại xoay chuyển, sẽ có người chứng kiến tất cả...

- ---------------------

Viết truyện chủ yếu để thỏa mãn bản thân. Nếu hợp khẩu vị thì các đạo hữu có thể đọc.

*Lưu ý, sau đây là những lời tự nhận xét của tác: tác ngu văn nên truyện khá thô, diễn đạt ý nhiều lúc không chính xác, ý tưởng thì không hay do tác ngu văn như đã nói ở trên.

BÌNH LUẬN