Án mạng "Chuột Chín Đầu"

Án mạng "Chuột Chín Đầu"

Tác Giả : Khuyết Danh

Số Chương : 6 chương

Trinh Thám

Trấn Giang, còn gọi là Nhuận Châu, thời dân quốc từng là tỉnh lị Giang Tô, khi Trung Quốc vừa thành lập thì thuộc khu hành chính Tô Nam quản lý. Tháng 10 năm 1949 đã xảy ra một vụ án giết người đốt xác vô cùng ly kỳ...
Cùng đọc truyện nhé!!!!

BÌNH LUẬN