Tên Truyện Tác Giả Số Chương
Xuyên Nhanh: Nữ Phối, Bình Tĩnh Một Chút Đỗ Liễu Liễu 5800 chương
Thần Đạo Đan Tôn Cô Đơn Địa Phi 5300 chương
Đế Bá Yếm Bút Tiêu Sinh 5060 chương
Linh Vũ Thiên Hạ Vũ Phong 5024 chương
Vạn Đạo Long Hoàng Mục Đồng Thính Trúc 5000 chương
Bách Luyện Thành Tiên Huyền Vũ 4950 chương
Tu La Vũ Thần Thiện Lương Mật Phong 4900 chương
Kiếm Đạo Độc Thần Lục Đạo Trầm Luân 3923 chương
Phi Thiên Dược Thiên Sầu 3913 chương
Vạn Cổ Chí Tôn Thái Nhất Sinh Thủy 3767 chương
Cửu Vực Kiếm Đế Thiệu Vũ 3700 chương
Một Thai Hai Bảo: Giám Đốc Hàng Tỉ Yêu Vợ Tận Xương Hoa Dung Nguyệt Hạ 3670 chương
Quan Thuật Cẩu Bào Tử 3662 chương
Độc Tôn Tam Giới Lê Thiên 3613 chương
Vô Tận Đan Điền Hoành Tảo Thiên Nhai 3610 chương
Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân Thanh Tử 3600 chương
Thiên Đạo Đồ Thư Quán Hoành Tảo Thiên Nhai 3457 chương
Vô Thượng Sát Thần Tà Tâm Vị Mẫn 3254 chương
Chàng Rể Quyền Thế N-H 3250 chương
Y Đạo Quan Đồ Thạch Chương Ngư 3132 chương